Про біржу

  Сьогодні Україна вимагає змін. Прозорість, відкритість і доступність – це те, що потрібно українській економіці і це те, що пропонуємо ми! Використання систем електронних біржових торгів та біржової торгівлі загалом є запорукою втілення європейських принципів цивілізованої торгівлі на практиці. Це дозволяє суб’єктам підприємницької діяльності оптимізувати свою діяльність та перевести її в якісно новий вимір з можливістю економічного прогнозування і аналізу, отримання додаткових вигід і скорочення затрат.

 

Розвиток біржового ринку в Україні став метою створення у 2006 році Товарної Біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (ТБ «УМС»), але саме зараз ми разом отримала шанс підвищити стандарти вітчизняної торгівлі до вимог сьогодення та розширити ринки збуту вітчизняних та закордонних товарів на засадах вільної конкуренції. Ми постійно вивчаємо досвід світових бірж та торгових майданчиків, розвиваючі інструменти біржової торгівлі в Україні, щоб запропонувати нашим клієнтам найкращий рівень послуг.

 

ТБ «УМС» створена та провадить свою діяльність відповідно до статей 278 – 282 Господарського кодексу України та Закону України «Про товарну біржу», має друковане видання та відповідні дозволи. ТБ «УМС» організовує та проводить аукціони і біржові торги з купівлі-продажу:

  • Оптових партій товарів (енергоресурсів, металів, лісоматеріалів, сільськогосподарської продукції та сировини, продовольчих товарів, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного вжитку, матеріалів, транспортних засобів)
  • Майна державної, комунальної та приватної форми власності (в т. ч. нерухомого майна);
  • Земельних ділянок та права їх оренди;
  • Майна підприємств-банкрутів;
  • Об’єктів податкової та банківської застави;
  • Безхазяйного майна.

Також ми надаємо комплекс інформаційно-консультаційних, оціночних та рекламних послуг для наших клієнтів.

 

Ми відкриті для діалогу з органами влади, промисловцями та підприємцями для напрацювання спільних зусиль в побудові прозорого та конкурентного ринку в Україні.