11(184)-1

ТБ «Українська міжрегіональна спеціалізована»
24 вересня 2015 року о 13.30 год.
за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 55 (8 поверх, конференц-зал)
проводить спеціалізований аукціон № 11(184)-1 з продажу скрапленого газу для потреб населення

АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Суб’єкти господарювання для участі в аукціонах укладають з ТБ «Українська міжрегіональна спеціалізована» договори про надання послуг та надають пакет документів, що визначений Регламентом організації та проведення спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована».
Покупці скрапленого газу для потреб населення повинні надати ТБ «Українська міжрегіональна спеціалізована» довідку про обсяг та напрямки реалізації скрапленого газу, придбаного ними на попередньому спеціалізованому аукціоні.
Для участі в аукціоні покупці сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % від вартості заявленого обсягу закупівлі на один з рахунків ТБ «Українська міжрегіональна спеціалізована» та подають на біржу аукціонну документацію:
1) заявку на участь в аукціоні за встановленою Аукціонним комітетом формою із зазначенням лотів;
2) завірену банком копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску;
3) документ, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження (довіреність встановленого зразка та завірена копія 1, 2, 3, 11 (12) сторінок паспорта уповноваженої особи).
Обсяг товару, зазначений у заявці на участь в аукціоні, не може бути меншим, ніж розмір одного лота.
Гарантійний внесок сплачується на один з рахунків біржі:
1) р/р № 26009210129639 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», МФО 320984, код ЄДРПОУ 34532715;
2) р/р № 26001571186600 в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 34532715.
Призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі в спеціалізованому аукціоні з продажу скрапленого газу № ______ «____» _______ 201___р., без ПДВ».
Прийом заявок та документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 5, 4-й поверх, оф. 5 та закінчується 23 вересня 2015 року о 18.00 год.
Кожний покупець може направити для участі в аукціоні не більше двох уповноважених осіб.
Учасники аукціону зобов’язані дотримуватись Регламенту організації та проведення спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення на ТБ «Українська міжрегіональна спеціалізована».
Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «УМС»: м. Київ, вул. Спаська, 5, 4-й поверх, оф. 5, тел. +38(044) 337-23-61, 337-23-62, www.uisce.com.ua, е-mail: torgi@uisce.com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., суб. та нед. – вихідні.

Документи для учасників