Енергоресурси

Скраплений газ

Нафтопродукти

Біопаливо


 

Енергетичні ресурси (джерела енергії) — це матеріальні об’єкти, в яких зосереджена енергія, придатна для практичного використання людиною.

Енергоресурси поділяють на первинні та вторинні.

Первинні енергоресурси — це природні ресурси, які не переробляли і не перетворювали: сира нафта, природний газ, вугілля, горючі сланці, вода річок і морів, гейзери, вітер тощо.

У свою чергу, первинні ресурси (або види енергії) поділяють на поновлювані і непоновлювані. Непоновлювані джерела енергії — це природньо утворені й накопичені в надрах планети запаси речовин, здатних за певних умов звільняти енергію, що міститься в них. Такими є викопне органічне паливо (вугілля, нафта, природний газ, торф, горючі сланці), ядерне паливо. Поновлювані джерела енергії — ті, відновлення яких постійно здійснюється в природі (сонячне випромінення, біомаса, вітер, вода річок та океанів, гейзери тощо), і які існують на основі постійних чи періодично виникаючих в природі потоків енергії, наприклад: сонячне випромінювання (біомаса, енергія сонця, вітру, хвиль); гравітаційна взаємодія Сонця, Місяця і Землі (наслідком якої є, наприклад, морські припливи та відпливи); теплова енергія ядра Землі, а також хімічних реакцій і радіоактивного розпаду в її надрах (геотермальна енергія джерел гарячої води — гейзерів). Крім природних джерел поновлюваних енергоресурсів, сьогодні дедалі більшого значення набувають антропогенні, до яких належать теплові, органічні та інші відходи діяльності людства.

Різні види енергетичних ресурсів мають різну якість, для палива її характеризує теплотворна спроможність, тобто скільки енергії (тепла) може виділити це джерело.

Природний газ — це третє за величиною джерело енергії. Відомо, що 25% енергії у світі виробляється з природного газу. Вміст енергії в природному газі високий, майже такий самий, як у нафті. Україна використовує до 100 млрд м3 природного газу на рік, з яких власний видобуток становить близько 20 млрд м3.

Розвідані запаси газу в Україні складають 1,1 трлн м3. Уже розвіданих запасів газу вистачить на 50 років при сучасному рівні видобутку.

Природний газ використовується як паливо для електростанцій, побутове паливо, як сировина для промисловості тощо. Газ легко транспортувати до місця споживання по трубах. А перевівши його у скраплений стан, можна перевозити у залізничних та автоцистернах, нафтових танкерах.

Торф є найменш сформованною формою вугілля, що досить сильно зберегла риси рослинного походження і складається з води (90%), вуглецю (5%) та летючих матеріалів (5%). Залягає він переважно на болотах. У помірному кліматі середньорічна швидкість росту торфу на болотах 0,55-2 мм.

Вугілля, як непоновлюване енергоджерело було використане першим. Провідна роль в освоєнні вугілля як джерела енергії належить Англії, де розпочалася промислова революція. Можна сказати, що вугілля і пара забезпечили перемогу капіталізму над феодалізмом і започаткували епоху промислового капіталізму в Європі й Америці. Внаслідок використання вугілля для виробництва енергії збільшилося забруднення навколишнього середовища, але сповільнився ще гірший процес — знищення лісів.

 


 

БЮЛЕТЕНЬ СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНИХ ЦІН

ЕЛЕКТРОННІ БІРЖОВІ ТОРГИ № БТ-ПГ-9

З ПРОДАЖУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

м.Київ                                                                                                                                  01.04.2016 року

Товар, умови постачання Обсяг реалізації, тис.м.куб Мінімальна ціна за 1 тис.м.куб,

грн. в т.ч. ПДВ

Середня ціна за 1 тис.м.куб,

грн. в т.ч. ПДВ

Максимальна ціна за 1 тис.м.куб,

грн. в т.ч. ПДВ

Кількість правочинів
Газ природний (ГОСТ 5542-87),EXW 40 000,000 6 600,00 6 000,00 6 000,00

3


 

ТБ «Українська міжрегіональна спеціалізована»
08 квітня 2016 року об 11.00 год. проводить електронні біржові торги № БТ-ПГ-9
з продажу природного газу у системі електронних торгів «СЕТ»

Бюлетень електронних біржових торгів

В електронних біржових торгах приймають участь члени ТБ «Українська міжрегіональна спеціалізована». Для набуття членства на ТБ «УМС» необхідно пройти обов’язкову акредитацію.
Електронні біржові торги проводяться відповідно до Правил проведення електронних біржових торгів з продажу природного газу на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована».
Члени біржі, що бажають прийняти участь в електронних біржових торгах, подають в СЕТ ТБ «УМС» заявки на купівлю та сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 (п’ять) відсотків від заявленого обсягу закупівлі або надають біржі гарантійні листи.
Прийом заявок на купівлю в СЕТ ТБ «УМС» починається з моменту відкриття стану сесії «Подання заявок» та набуття заявок продавця статусу «Підписано», та закінчується о 18.00 годині робочого дня, що передує дню проведення торгів (а саме: о 18.00 год. 07.04.2016 року).
Після подання заявок та їх підписання ЕЦП в СЕТ ТБ «УМС» покупці сплачують гарантійні внески на рахунок біржі: р/р № 26009210129639 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», МФО 320984, код ЄДРПОУ 34532715 або надають біржі гарантійні листи.
Призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі в електронних біржових торгах № _________ від «__»_________201__року. Без ПДВ».
Гарантійний внесок сплачується до 18.00 години 07.04.2016 року.
Переможці електронних біржових торгів (покупці) сплачують біржовий збір.
Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «УМС»: м. Київ, вул. Спаська, 5, 4-й поверх, оф. 5, тел. +38 (044) 228-29-14, 337-23-62, +38 (066) 950 87 57, +38 (096) 090 35 41, www.uisce.com.ua, е-mail: torgi@uisce.com.ua.
Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., суб. та нед. – вихідні.


 

БЮЛЕТЕНЬ СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНИХ ЦІН

ЕЛЕКТРОННІ БІРЖОВІ ТОРГИ № БТ-ПГ-8

З ПРОДАЖУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

м.Київ                                                                                                                                   31.03.2016 року

Товар, умови постачання Обсяг реалізації, тис.м.куб Мінімальна ціна за 1 тис.м.куб,

грн. в т.ч. ПДВ

Середня ціна за 1 тис.м.куб,

грн. в т.ч. ПДВ

Максимальна ціна за 1 тис.м.куб,

грн. в т.ч. ПДВ

Кількість правочинів
Газ природний (ГОСТ 5542-87),EXW 10 000,000 7 577,60 7 577,60 7 577,60

1


 

ТБ «Українська міжрегіональна спеціалізована»
31 березня 2016 року об 11.00 год. проводить електронні біржові торги № БТ-ПГ-8
з продажу природного газу у системі електронних торгів «СЕТ»

Бюлетень електронних біржових торгів

В електронних біржових торгах приймають участь члени ТБ «Українська міжрегіональна спеціалізована». Для набуття членства на ТБ «УМС» необхідно пройти обов’язкову акредитацію.
Електронні біржові торги проводяться відповідно до Правил проведення електронних біржових торгів з продажу природного газу на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована».
Члени біржі, що бажають прийняти участь в електронних біржових торгах, подають в СЕТ ТБ «УМС» заявки на купівлю та сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 (п’ять) відсотків від заявленого обсягу закупівлі або надають біржі гарантійні листи.
Прийом заявок на купівлю в СЕТ ТБ «УМС» починається з моменту відкриття стану сесії «Подання заявок» та набуття заявок продавця статусу «Підписано», та закінчується о 18.00 годині робочого дня, що передує дню проведення торгів (а саме: о 18.00 год. 30.03.2016 року).
Після подання заявок та їх підписання ЕЦП в СЕТ ТБ «УМС» покупці сплачують гарантійні внески на рахунок біржі: р/р № 26009210129639 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», МФО 320984, код ЄДРПОУ 34532715 або надають біржі гарантійні листи.
Призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі в електронних біржових торгах № _________ від «__»_________201__року. Без ПДВ».
Гарантійний внесок сплачується до 18.00 години 30.03.2016 року.
Переможці електронних біржових торгів (покупці) сплачують біржовий збір.
Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «УМС»: м. Київ, вул. Спаська, 5, 4-й поверх, оф. 5, тел. +38 (044) 228-29-14, 337-23-62, +38 (066) 950 87 57, +38 (096) 090 35 41, www.uisce.com.ua, е-mail: torgi@uisce.com.ua.
Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., суб. та нед. – вихідні.


 

БЮЛЕТЕНЬ СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНИХ ЦІН

ЕЛЕКТРОННІ БІРЖОВІ ТОРГИ № БТ-ПГ-7

З ПРОДАЖУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

м.Київ                                                                                                                                 24.03.2016 року

Товар, умови постачання Обсяг реалізації, тис.м.куб Мінімальна ціна за 1 тис.м.куб, грн. в т.ч. ПДВ Середня ціна за 1 тис.м.куб, грн. в т.ч. ПДВ Максимальна ціна за 1 тис.м.куб, грн. в т.ч. ПДВ Кількість правочинів
Газ природний (ГОСТ 5542-87),EXW 40 000,000 7 577,60 7 577,60 7 577,60

3


 

БЮЛЕТЕНЬ СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНИХ ЦІН

ЕЛЕКТРОННІ БІРЖОВІ ТОРГИ № БТ-ПГ-6

З ПРОДАЖУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

м.Київ                                                                                                                                 23.03.2016 року

Товар, умови постачання Обсяг реалізації, тис.м.куб Мінімальна ціна за 1 тис.м.куб, грн. в т.ч. ПДВ Середня ціна за 1 тис.м.куб, грн. в т.ч. ПДВ Максимальна ціна за 1 тис.м.куб, грн. в т.ч. ПДВ Кількість правочинів
Газ природний (ГОСТ 5542-87),EXW 20 000,000 7 577,60 7 577,60 7 577,60

2


 

ТБ «Українська міжрегіональна спеціалізована»
24 березня 2016 року об 11.00 год. проводить електронні біржові торги № БТ-ПГ-7
з продажу природного газу у системі електронних торгів «СЕТ»

Бюлетень електронних біржових торгів

В електронних біржових торгах приймають участь члени ТБ «Українська міжрегіональна спеціалізована». Для набуття членства на ТБ «УМС» необхідно пройти обов’язкову акредитацію.
Електронні біржові торги проводяться відповідно до Правил проведення електронних біржових торгів з продажу природного газу на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована».
Члени біржі, що бажають прийняти участь в електронних біржових торгах, подають в СЕТ ТБ «УМС» заявки на купівлю та сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 (п’ять) відсотків від заявленого обсягу закупівлі або надають біржі гарантійні листи.
Прийом заявок на купівлю в СЕТ ТБ «УМС» починається з моменту відкриття стану сесії «Подання заявок» та набуття заявок продавця статусу «Підписано», та закінчується о 18.00 годині робочого дня, що передує дню проведення торгів (а саме: о 18.00 год. 23.03.2016 року).
Після подання заявок та їх підписання ЕЦП в СЕТ ТБ «УМС» покупці сплачують гарантійні внески на рахунок біржі: р/р № 26009210129639 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», МФО 320984, код ЄДРПОУ 34532715 або надають біржі гарантійні листи.
Призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі в електронних біржових торгах № _________ від «__»_________201__року. Без ПДВ».
Гарантійний внесок сплачується до 18.00 години 23.03.2016 року.
Переможці електронних біржових торгів (покупці) сплачують біржовий збір.
Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «УМС»: м. Київ, вул. Спаська, 5, 4-й поверх, оф. 5, тел. +38 (044) 228-29-14, 337-23-62, +38 (066) 950 87 57, +38 (096) 090 35 41, www.uisce.com.ua, е-mail: torgi@uisce.com.ua.
Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., суб. та нед. – вихідні.


 

ТБ «Українська міжрегіональна спеціалізована»
23 березня 2016 року об 11.00 год. проводить електронні біржові торги № БТ-ПГ-6
з продажу природного газу у системі електронних торгів «СЕТ»

Бюлетень електронних біржових торгів

В електронних біржових торгах приймають участь члени ТБ «Українська міжрегіональна спеціалізована». Для набуття членства на ТБ «УМС» необхідно пройти обов’язкову акредитацію.
Електронні біржові торги проводяться відповідно до Правил проведення електронних біржових торгів з продажу природного газу на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована».
Члени біржі, що бажають прийняти участь в електронних біржових торгах, подають в СЕТ ТБ «УМС» заявки на купівлю та сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 (п’ять) відсотків від заявленого обсягу закупівлі або надають біржі гарантійні листи.
Прийом заявок на купівлю в СЕТ ТБ «УМС» починається з моменту відкриття стану сесії «Подання заявок» та набуття заявок продавця статусу «Підписано»,  та закінчується о 18.00 годині робочого дня, що передує дню проведення торгів (а саме: о 18.00 год. 22.03.2016 року).
Після подання заявок та їх підписання ЕЦП в СЕТ ТБ «УМС» покупці сплачують гарантійні внески на рахунок біржі: р/р № 26009210129639 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», МФО 320984, код ЄДРПОУ 34532715 або надають біржі гарантійні листи.
Призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі в електронних біржових торгах № _________ від «__»_________201__року. Без ПДВ».
Гарантійний внесок сплачується до 18.00 години 22.03.2016 року.
Переможці електронних біржових торгів (покупці) сплачують біржовий збір.
Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «УМС»: м. Київ, вул. Спаська, 5, 4-й поверх, оф. 5, тел. +38 (044) 228-29-14, 337-23-62, +38 (066) 950 87 57, +38 (096) 090 35 41, www.uisce.com.ua, е-mail: torgi@uisce.com.ua.
Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., суб. та нед. – вихідні.


 

БЮЛЕТЕНЬ СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНИХ ЦІН

ЕЛЕКТРОННІ БІРЖОВІ ТОРГИ № БТ-ПГ-5

З ПРОДАЖУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

 м.Київ                                                                                                                                  11.03.2016 року

Товар, умови постачання Обсяг реалізації, тис.м.куб Мінімальна ціна за 1 тис.м.куб, грн. в т.ч. ПДВ Середня ціна за 1 тис.м.куб, грн. в т.ч. ПДВ Максимальна ціна за 1 тис.м.куб, грн. в т.ч. ПДВ Кількість правочинів
Газ природний (ГОСТ 5542-87),EXW 60000,000 7 577,60 7 577,60 7 577,60

3


 

ТБ «Українська міжрегіональна спеціалізована»
11 березня 2016 року об 11.00 год. проводить електронні біржові торги № БТ-ПГ-5
з продажу природного газу у системі електронних торгів «СЕТ»

Бюлетень електронних біржових торгів

В електронних біржових торгах приймають участь члени ТБ «Українська міжрегіональна спеціалізована». Для набуття членства на ТБ «УМС» необхідно пройти обов’язкову акредитацію.
Електронні біржові торги проводяться відповідно до Правил проведення електронних біржових торгів з продажу природного газу на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована».
Члени біржі, що бажають прийняти участь в електронних біржових торгах, подають в СЕТ ТБ «УМС» заявки на купівлю та сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 (п’ять) відсотків від заявленого обсягу закупівлі.
Прийом заявок на купівлю в СЕТ ТБ «УМС» починається з моменту відкриття стану сесії «Подання заявок» та набуття заявок продавця статусу «Підписано», та закінчується о 18.00 годині робочого дня, що передує дню проведення торгів (а саме: о 18.00 год. 10.03.2016 року).
Після подання заявок та їх підписання ЕЦП в СЕТ ТБ «УМС» покупці сплачують гарантійні внески на рахунок біржі: р/р № 26009210129639 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», МФО 320984, код ЄДРПОУ 34532715 або надають біржі гарантійні листи.
Призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі в електронних біржових торгах № _________ від «__»_________201__року. Без ПДВ».
Гарантійний внесок сплачується до 18.00 години 10.03.2016 року.
Переможці електронних біржових торгів (покупці) сплачують біржовий збір.
Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «УМС»: м. Київ, вул. Спаська, 5, 4-й поверх, оф. 5, тел. +38 (044) 228-29-14, 337-23-62, +38 (066) 950 87 57, +38 (096) 090 35 41, www.uisce.com.ua, е-mail: torgi@uisce.com.ua.
Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., суб. та нед. – вихідні.


 

ТБ «Українська міжрегіональна спеціалізована»
03 березня 2016 року об 11.00 год. проводить електронні біржові торги № БТ-ПГ-4
з продажу природного газу у системі електронних торгів «СЕТ»

Бюлетень електронних біржових торгів

В електронних біржових торгах приймають участь члени ТБ «Українська міжрегіональна спеціалізована». Для набуття членства на ТБ «УМС» необхідно пройти обов’язкову акредитацію.
Електронні біржові торги проводяться відповідно до Правил проведення електронних біржових торгів з продажу природного газу на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована».
Члени біржі, що бажають прийняти участь в електронних біржових торгах, подають в СЕТ ТБ «УМС» заявки на купівлю та сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 (п’ять) відсотків від заявленого обсягу закупівлі.
Прийом заявок на купівлю в СЕТ ТБ «УМС» починається з моменту відкриття стану сесії «Подання заявок» та набуття заявок продавця статусу «Підписано», та закінчується о 18.00 годині робочого дня, що передує дню проведення торгів (а саме: о 18.00 год. 02.03.2016 року).
Після подання заявок та їх підписання ЕЦП в СЕТ ТБ «УМС» покупці сплачують гарантійні внески на рахунок біржі: р/р № 26009210129639 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», МФО 320984, код ЄДРПОУ 34532715 або надають біржі гарантійні листи.
Призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі в електронних біржових торгах № _________ від «__»_________201__року. Без ПДВ».
Гарантійний внесок сплачується до 18.00 години 02.03.2016 року.
Переможці електронних біржових торгів (покупці) сплачують біржовий збір.
Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «УМС»: м. Київ, вул. Спаська, 5, 4-й поверх, оф. 5, тел. +38 (044) 228-29-14, 337-23-62, +38 (066) 950-87-57, +38 (096) 090-35-41, www.uisce.com.ua, е-mail: torgi@uisce.com.ua.
Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., суб. та нед. – вихідні.


 

БЮЛЕТЕНЬ СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНИХ ЦІН

ЕЛЕКТРОННІ БІРЖОВІ ТОРГИ № БТ-ПГ-3

З ПРОДАЖУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

м.Київ                                                                                                                                  12.02.2016 року

Товар, умови постачання Обсяг реалізації, тис.м.куб Мінімальна ціна за 1 тис.м.куб, грн. в т.ч. ПДВ Середня ціна за 1 тис.м.куб, грн. в т.ч. ПДВ Максимальна ціна за 1 тис.м.куб, грн. в т.ч. ПДВ Кількість правочинів
Газ природний (ГОСТ 5542-87),EXW 80000,000 7 577,60 7 577,60 7 577,60

4


 

ТБ «Українська міжрегіональна спеціалізована»
12 лютого 2016 року об 11.00 год. проводить електронні біржові торги № БТ-ПГ-3
з продажу природного газу у системі електронних торгів «СЕТ»

Бюлетень електронних біржових торгів

В електронних біржових торгах приймають участь члени ТБ «Українська міжрегіональна спеціалізована». Для набуття членства на ТБ «УМС» необхідно пройти обов’язкову акредитацію.
Електронні біржові торги проводяться відповідно до Правил проведення електронних біржових торгів з продажу природного газу на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована».
Члени біржі, що бажають прийняти участь в електронних біржових торгах, подають в СЕТ ТБ «УМС» заявки на купівлю та сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 (п’ять) відсотків від заявленого обсягу закупівлі.
Прийом заявок на купівлю в СЕТ ТБ «УМС» починається з моменту відкриття стану сесії «Подання заявок» та набуття заявок продавця статусу «Підписано», та закінчується о 18.00 годині робочого дня, що передує дню проведення торгів (а саме: о 18.00 год. 11.02.2016 року).
Після подання заявок та їх підписання ЕЦП в СЕТ ТБ «УМС» покупці сплачують гарантійні внески на рахунок біржі: р/р № 26009210129639 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», МФО 320984, код ЄДРПОУ 34532715 або надають біржі гарантійні листи.
Призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі в електронних біржових торгах № _________ від «__»_________201__року. Без ПДВ».
Гарантійний внесок сплачується до 18.00 години 11.02.2016 року.
Переможці електронних біржових торгів (покупці) сплачують біржовий збір.
Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «УМС»: м. Київ, вул. Спаська, 5, 4-й поверх, оф. 5, тел. +38 (044) 228-29-14, 337-23-62, +38 (066) 950-87-57, +38 (096) 090-35-41, www.uisce.com.ua, е-mail: torgi@uisce.com.ua.
Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., суб. та нед. – вихідні.


 

БЮЛЕТЕНЬ СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНИХ ЦІН

ЕЛЕКТРОННІ БІРЖОВІ ТОРГИ № БТ-ПГ-2

З ПРОДАЖУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

м.Київ                                                                                                                                25.01.2016 року

Товар, умови постачання Обсяг реалізації, тис.м.куб Мінімальна ціна за 1 тис.м.куб, грн. в т.ч. ПДВ Середня ціна за 1 тис.м.куб, грн. в т.ч. ПДВ Максимальна ціна за 1 тис.м.куб, грн. в т.ч. ПДВ Кількість правочинів
Газ природний (ГОСТ 5542-87),EXW 60000,000 7 577,60 7 577,60 7 577,60 3

 

ТБ «Українська міжрегіональна спеціалізована»
25 січня 2016 року об 11.00 год. проводить електронні біржові торги № БТ-ПГ-2
з продажу природного газу у системі електронних торгів «СЕТ»

Бюлетень електронних біржових торгів

В електронних біржових торгах приймають участь члени ТБ «Українська міжрегіональна спеціалізована». Для набуття членства на ТБ «УМС» необхідно пройти обов’язкову акредитацію.
Електронні біржові торги проводяться відповідно до Правил проведення електронних біржових торгів з продажу природного газу на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована».
Члени біржі, що бажають прийняти участь в електронних біржових торгах, подають в СЕТ ТБ «УМС» заявки на купівлю та сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 (п’ять) відсотків від заявленого обсягу закупівлі.
Прийом заявок на купівлю в СЕТ ТБ «УМС» починається з моменту відкриття стану сесії «Подання заявок» та набуття заявок продавця статусу «Підписано», та закінчується о 18.00 годині робочого дня, що передує дню проведення торгів (а саме: о 18.00 год. 22.01.2016 року).
Після подання заявок та їх підписання ЕЦП в СЕТ ТБ «УМС» покупці сплачують гарантійні внески на рахунок біржі: р/р № 26009210129639 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», МФО 320984, код ЄДРПОУ 34532715 або надають біржі гарантійні листи.
Призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі в електронних біржових торгах № _________ від «__»_________201__року. Без ПДВ».
Гарантійний внесок сплачується до 18.00 години 22.01.2016 року.
Переможці електронних біржових торгів (покупці) сплачують біржовий збір.
Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «УМС»: м. Київ, вул. Спаська, 5, 4-й поверх, оф. 5, тел. +38 (044) 228-29-14, 337-23-62, +38 (066) 950 87 57, +38 (096) 090 35 41, www.uisce.com.ua, е-mail: torgi@uisce.com.ua.
Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., суб. та нед. – вихідні.

 


 

ТБ «Українська міжрегіональна спеціалізована»
17 грудня 2015 року об 11.00 год. проводить електронні біржові торги № БТ-ПГ-1
з продажу природного газу у системі електронних торгів «СЕТ»

Бюлетень електронних біржових торгів

В електронних біржових торгах приймають участь члени ТБ «Українська міжрегіональна спеціалізована». Для набуття членства на ТБ «УМС» необхідно пройти обов’язкову акредитацію.
Електронні біржові торги проводяться відповідно до Правил проведення електронних біржових торгів з продажу природного газу на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована».
Члени біржі, що бажають прийняти участь в електронних біржових торгах, подають в СЕТ ТБ «УМС» заявки на купівлю та сплачують гарантійний внесок в розмірі 2 (два) відсотки від заявленого обсягу закупівлі.
Прийом заявок на купівлю в СЕТ ТБ «УМС» починається з моменту відкриття стану сесії «Подання заявок» та набуття заявок продавця статусу «Підписано», та закінчується о 18.00 годині робочого дня, що передує дню проведення торгів (а саме: о 18.00 год. 16.12.2015 року).
Після подання заявок та їх підписання ЕЦП в СЕТ ТБ «УМС» покупці сплачують гарантійні внески на рахунок біржі: р/р № 26009210129639 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», МФО 320984, код ЄДРПОУ 34532715.
Призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі в електронних біржових торгах № _________ від «__»_________201__року. Без ПДВ».
Гарантійний внесок сплачується до 18.00 години 16.12.2015 року.
Переможці електронних біржових торгів (покупці) сплачують біржовий збір.
Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «УМС»: м. Київ, вул. Спаська, 5, 4-й поверх, оф. 5, тел. +38 (044) 228-29-14, 337-23-62, +38 (066) 950-87-57, +38 (096) 090-35-41, www.uisce.com.ua, е-mail: torgi@uisce.com.ua.
Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., суб. та нед. – вихідні.


 

БЮЛЕТЕНЬ СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНИХ ЦІН

ЕЛЕКТРОННІ БІРЖОВІ ТОРГИ № БТ-ПГ-1

З ПРОДАЖУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

м.Київ                                                                                                                                  17.12.2015 року

Товар, умови постачання Обсяг реалізації, тис.м.куб Мінімальна ціна за 1 тис.м.куб, грн. в т.ч. ПДВ Середня ціна за 1 тис.м.куб, грн. в т.ч. ПДВ Максимальна ціна за 1 тис.м.куб, грн. в т.ч. ПДВ Кількість правочинів
Газ природний 30 000,00 7 820,00 7 820,00 7 820,00

2