Безхазяйне майно

Продаж майна, що перейшло у власність держави (конфіскованого та безхазяйного), здійснюється біржею на біржових торгах та у відповідності з вимогами «Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним», затвердженого Постановою КМУ від 25.08.1998 р. №1340, «Порядку продажу на аукціонах майна, що перейшло у власність держави», затвердженого Наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України, Міністерства економіки України та Фонду державного майна України від 31.12.1998 р. №873/172/2453 (Порядок 873/172/2453) та відповідно до положень Закону України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”.

На початку кожного року місцеві податкові інспекції із залученням органів, що вилучають та обліковують майно, визначають на конкурсній основі торгівельні підприємства, яким доручатиметься реалізація майна, з обов’язковим занесенням їх до єдиного реєстру торгівельних підприємств, який ведеться цими інспекціями. Протягом року в разі потреби дозволяється доповнювати єдиний реєстр торгівельних підприємств іншими торгівельними підприємствами за поданням органів, що вилучають та обліковують майно.

Угоди з торгівельними підприємствами на реалізацію майна укладаються лише після включення їх до єдиного реєстру торгівельних підприємств та організацій.

Товарна біржа «Українська міжрегіональна спеціалізована» надає консультаційні і інформаційні послуги з підготовки аукціонів і біржових торгів об’єктами, що перейшли у власність держави.

Додаткову інформацію можна отримати за тел.:
+38(044) 337-23-61, 337-23-62, E-mail: office@uisce.com.ua