ДП “Експериментально-ремонтне підприємство ” ВАТ “Міськбудтранс” 30.01.2018 р.

Товарна біржа «Українська міжрегіональна спеціалізована», код ЄДПРОУ 34532715 (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2А) повідомляє про проведення 30 січня 2018 року о 14-00 другого повторного аукціону з продажу майна – банкрута Дочірнього підприємства «Експериментально-ремонтне підприємство» Відкритого акціонерного товариства «Міськбудтранс”, код ЄДРПОУ 04525337 (01013,  м Київ, вул. Промислова, буд. 3).

Технічна документація лоту

Транспортний засіб марки Skoda модель Octavia ambiente

Транспортний засіб марки ГАЗ модель 3302П

Зразок договору купівлі-продажу по лоту

 

Інформація щодо аукціону:

Критерій Опис
1. Номер лоту 1
2. Характеристика лоту 2 транспортних засоби:

1) транспортний засіб марки Skoda модель Octavia ambiente,

тип легковий хетчбек – В,

номер шасі (кузова, рами) – TMBCK11U938668643,

повна маса – 1790,

об’єм двигуна – 1595 куб.см,

тип пального – В,

колір – сірий,

рік випуску – 2002,

державний номер АА3862ІТ,

свідоцтво ААС 717342,

місцезнаходження: м. Суми.

2) транспортний засіб марки ГАЗ модель 3302П,

тип – вантажний малотоннажний бортовий тентований,

номер шасі (кузова, рами) – 33020070409754 Х9633020072174449,

повна маса – 3500,

об’єм двигуна – 2500 куб.см,

тип пального – В,

колір – синій,

рік випуску – 2006,

державний номер АА 8205СЕ,

свідоцтво ААС103141,

місцезнаходження: м. Київ.

3. Час та місце

проведення повторного аукціону

30 січня 2018 року

о 14.00 год.

м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55. 

4. Початкова вартість та

відомості про

можливість її зниження

на тому ж аукціоні

451 180,74 грн., без ПДВ.

 

Другий повторний аукціон проводиться з можливістю зниження початкової вартості.

5. Крок аукціону 10 (десять) % від початкової вартості лоту, а саме: 70 496,99 грн.
6. Розмір та порядок

внесення гарантійного та реєстраційного

внесків

1. Розмір реєстраційного внеску 250 грн.

2. Розмір гарантійного внеску становить 10 (десять) відсотків від початкової вартості лоту.

Вносяться в безготівковій формі на  розрахунковий рахунок № 26009210129639 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», МФО 320984, код ЄДРПОУ 34532715, отримувач – Товарна біржа «Українська міжрегіональна спеціалізована».

Вносяться до моменту подачі заяви на участь в аукціоні.

7. Можливість надання

переможцю податкової

накладної

Не надається
8. Продавець,

замовник аукціону

(найменування,

місцезнаходження,

засоби зв’язку)

Найменування:

Дочірнє підприємство «Експериментально-ремонтне підприємство» Відкритого акціонерного товариства «Міськбудтранс”,

код ЄДРПОУ 04525337

(01013,  м Київ, вул. Промислова, буд. 3),

в особі ліквідатора – арбітражного керуючого

Кунцевича Станіслава Володимировича

Свідоцтво (на право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 911 від 14.05.2013 року.

Телефон для зв’язку: +38(0542) 63-53-08

9. Порядок оформлення

участі в торгах, перелік

документів і вимоги,

що пред’являються

учасникам, до їх

оформлення

Особи, що бажають взяти участь в аукціоні, подають Біржі заяви на участь в аукціоні та відповідний пакет документів.

Заява на участь в аукціоні складається в довільній формі державною мовою і повинна містити зазначені в повідомленні про проведення аукціону такі відомості:

–         найменування, організаційно-правова форма, місцезнаходження, поштова адреса заявника (для юридичної особи);

–         прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, відомості про місце проживання заявника (для фізичної особи);

–         номер контактного телефону, адреса електронної пошти заявника.

Заява на участь в аукціоні повинна містити також відомості про наявність або відсутність заінтересованості заявника стосовно боржника, кредиторів, замовника, організатора аукціону (Біржі) та про характер цієї заінтересованості у разі її наявності.

До заяви на участь в аукціоні повинні додаватися копії таких документів:

Для юридичної особи:

– копія установчих документів;

– відповідний підтверджуючий документ з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про реєстрацію юридичної особи та повноваження керівника;

– копія рішення про призначення керівника юридичної особи;

– документи (або, завірені в установленому діючим законодавством порядку, їх копії), що підтверджують повноваження особи на здійснення від імені заявника дій, пов’язаних з придбанням майна на аукціоні, в т.ч. поданням заяви на участь в аукціоні, участю в аукціоні, наданням в ході торгів пропозицій щодо вартості придбання майна, підписанням протоколу аукціону;

– копія паспорту або іншого документа, який посвідчує особу керівника/представника заявника, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (при наявності);

– документ про оплату реєстраційного та гарантійного внесків.

Для фізичної особи:

– копія паспорту або іншого документа, який посвідчує особу заявника або його представника, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (при наявності);

– відповідний підтверджуючий документ з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про реєстрацію фізичної особи-підприємця (для фізичних осіб – підприємців);

– нотаріально посвідчену довіреність (для представника фізичної особи), яка підтверджує повноваження щодо здійснення від імені заявника дій, пов’язаних з придбанням майна на аукціоні в т.ч. поданням заяви на участь в аукціоні, участю в аукціоні, наданням в ході торгів пропозицій щодо вартості придбання майна, підписанням протоколу аукціону;

– документ про оплату реєстраційного та гарантійного  внесків.

Для заявників нерезидентів юридичних осіб (копії документів, які згідно вимог чинного законодавства України, потребують легалізації – повинні бути легалізовані та перекладені українською мовою):

– копія установчих документів;

– копія витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи;

– копія документа про призначення керівника юридичної особи;

– документи (або завірені в установленому діючим законодавством порядку їх копії), що підтверджують повноваження особи на здійснення від імені заявника дій, пов’язаних з придбанням майна на аукціоні в т.ч. поданням заяви на участь в аукціоні, участю в аукціоні, наданням в ході торгів пропозицій щодо вартості придбання майна, підписанням протоколу аукціону;

– документ, що посвідчує особу керівника/представника заявника;

– документ про оплату реєстраційного та гарантійного  внесків.

Для заявників нерезидентів фізичних осіб (копії документів, які згідно вимог чинного законодавства України, потребують легалізації – повинні бути легалізовані та перекладені українською мовою):

– відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні;

– документ, що посвідчує особу заявника/представника заявника;

– нотаріально посвідчену довіреність (для представника нерезидента фізичної особи), яка підтверджує повноваження щодо здійснення від імені заявника дій, пов’язаних з придбанням майна на аукціоні в т.ч. поданням заяви на участь в аукціоні, участю в аукціоні, наданням в ході торгів пропозицій щодо вартості придбання майна, підписанням протоколу аукціону;

– документ про оплату реєстраційного та гарантійного внесків.

Подана Біржі заява на участь в аукціоні підлягає реєстрації в журналі заяв на участь в аукціоні із зазначенням порядкового номера, дати і точного часу її подання.

Заявник має право змінити або відкликати свою заяву на участь в аукціоні у будь-який час до закінчення строку подання заяв на участь в аукціоні.

Підтвердження реєстрації поданої заяви на участь в аукціоні надсилається на вказану в ній адресу електронної пошти заявника.

Біржа забезпечує конфіденційність відомостей, що містяться в поданих заявах на участь в аукціоні.

Біржа з замовником за наслідками розгляду представлених заяв на участь в аукціоні приймають рішення про допуск учасників до аукціону, що оформляється протоколом про визначення учасників аукціонів. До участі в торгах допускаються заявники, що подали заяви на участь в аукціоні і документи, що додавалися до них. Заявники, допущені до участі в торгах, визнаються учасниками аукціону.

Рішення про відмову в допуску заявника до участі в аукціоні приймається у разі, якщо:

– заява на участь в аукціоні не відповідає вимогам, що встановлені чинним законодавством України і вказаним у повідомленні про проведення аукціону;

– подані заявником документи не відповідають встановленим до них вимогам;

– на дату складання протоколу про визначення учасників аукціону не підтверджено надходження реєстраційного та гарантійного внесків на рахунки, вказані в повідомленні про проведення аукціону.

Біржа протягом п’яти днів з дня підписання протоколу про визначення учасників аукціонів повідомляє всіх заявників про результати розгляду представлених заяв на участь в аукціоні шляхом відправлення заявникам у письмовій чи електронній формі копій цього протоколу.

Повідомлення про допуск заявників до участі в аукціоні направляється  в електронній формі.

10. Порядок, місце, строк і

час представлення

заявок на участь в

торгах

Заяви на участь в аукціоні подаються, починаючи з дати оприлюднення цього оголошення на веб-сайті Міністерства юстиції України (www.mіnjust.gov.ua), та на веб-сайті Вищого господарського суду України (www.vgsu.arbitr.gov.ua) за адресою:

м. Київ, вул. Костянтинівська, 2А.

Графік роботи: робочі дні з 09-00 до 18-00 годин, обідня перерва з 13-00 до 14-00, вихідні дні – субота, неділя.

Е-mail: torgi@uisce.com.ua.

Кінцевий термін подання заявок: 23.01.2018 року о 18.00 год.

11 Порядок і критерії

виявлення переможця

торгів

Аукціон проводиться у відповідності до ст. 64 Закону.

Крок аукціону складає 10 (десять) відсотків від початкової вартості продажу лоту.

Під час аукціону учасники повідомляють про готовність укласти договір одночасно піднімаючи аукціонну картку з номером, повернутим до ліцитатора та пропонують з голосу свою ціну (запропонована ціна повинна бути кратна кроку аукціону). Ліцитатор називає номер учасника і запропоновану ним ціну. Після кожного оголошення ціни слідує удар молотка ліцитатора. Якщо протягом триразового оголошення останньої ціни не буде запропоновано вищої ціни, ліцитатор одночасно з третім ударом молотка оголошує переможцем учасника, який запропонував найвищу ціну.

У разі якщо протягом триразового оголошення початкової вартості лоту учасники аукціону не виявляють бажання укласти договір, ліцитатор оголошує про закінчення аукціону без визначення переможця.

Під час проведення аукціону ведеться протокол. Після закінчення аукціону протокол підписує організатор аукціону, переможець аукціону (або його представник) та продавець.

Протокол є підставою для укладення договору купівлі-продажу між переможцем аукціону та продавцем майна.

Переможець аукціону повинен протягом п’яти днів з дня одержання проекту договору підписати його та перерахувати кошти в безготівковій формі за придбане майно в розмірі ціни продажу лоту за вирахуванням суми  гарантійного внеску.

У разі відмови або ухилення переможця аукціону від підписання договору купівлі-продажу майна протягом п’яти днів з дня його отримання замовник аукціону має право запропонувати укласти договір купівлі-продажу майна учасникові торгів, яким запропонована найбільш висока ціна порівняно з ціною майна, запропонованою іншими учасниками торгів, за винятком переможця торгів. Якщо договір купівлі-продажу не був укладений, замовник аукціону приймає рішення про проведення повторного аукціону і про встановлення нової початкової вартості продажу лоту.

12 Строки платежів,

реквізити рахунків, на

які вносяться платежі

Переможець торгів повинен протягом п’яти днів з дня одержання проекту договору підписати його та перерахувати кошти за придбане майно на зазначений у протоколі номер банківського рахунка.

Гарантійний внесок, внесений переможцем аукціону для участі в аукціоні, зараховується в рахунок оплати вартості майна.

Розрахунок за придбане на аукціоні майно здійснюється в безготівковій формі на рахунок:

№ 26004513614001

в ПАТ «АСВІО БАНК»,

МФО 353489,

код ЄДРПОУ 04525337,

одержувач – Дочірнє підприємство «Експерементально-ремонтне підприємство» Відкритого акціонерного товариства «Міськбудтранс».

13 Спосіб отримання

додаткової інформації

про проведення

аукціону

ТБ «Українська міжрегіональна спеціалізована»

04071, м. Київ, вул. Костянитинівська, 2А

телефон для зв’язку: +38(044) 337-23-62

14 Відомості по

провадження у справі

про банкрутство

Справа № 910/10511/15, що знаходиться на розгляді в Господарському суді м. Києва.

 

15 Статус аукціону Повторний аукціон

 

Повідомлення про результати проведення  попереднього аукціону  розміщене 20.11.2017 року на веб-сайті Вищого господарського суду України та на веб-сайті Міністерства юстиції України.

 

Зразок договору купівлі-продажу по лоту

Транспортний засіб марки ГАЗ модель 3302П

Транспортний засіб марки Skoda модель Octavia ambiente

Технічна документація лоту