Аукціон ПрАТ “Київмлин” 23 квітня 2018 року о 15-30 год.

Товарна біржа «Українська міжрегіональна спеціалізована», код ЄДПРОУ 34532715 (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2А) повідомляє про проведення 23 квітня 2018 року о 15.30 год. повторного аукціону з продажу цілісного майнового комплексу банкрута Приватного акціонерного товариства «Київмлин», код ЄДРПОУ 30523267 (04080, м. Київ, Межигірська, буд. 78). 

Майно, що продається, його характеристика та місцезнаходження:

ЛОТ № 1: Цілісний майновий комплекс ПрАТ «Київмлин», код ЄДРПОУ 30523267, до складу якого входить:

№ п/п Найменування майна
Інше рухоме майна (машини та обладнання)
1. Комп’ютер Celeron-430 1,8 Mb 945 G/DDR2 512 MB/HDD 160 Gb
2. Монітор TFT22 Acer G225HQV b Black 5 ms
Інші основні засоби
1. Windows XP Profession Russian OEM SP/3
2. Програмне забезпечення Microsoft Windows XP Professional Rus
3. Програмне забезпечення Microsoft Windows XP Pro Rus
4. Програмне забезпечення податкової звітності
5. Система ЛІГА – Закон версія «Професіонал»
Довгострокові фінансові інвестиції (корпоративні права, майнові права)
1. Проектні роботи на будівництво
2. Внесок в Статутний фонд Київської об’єднаної продовольчої компанії
3. Право оренди земельної ділянки 2,9361 га по вулиці Пухівська у Деснянському районі у м. Києві обтяжена суборендою
Дебіторська заборгованість
1. ПП АгроФонд
2. ДП Промзернопроект
3. ТОВ Вторінвест
4. Київська дирекція залізничних перевезень
5. ТОВ Вітадар

 

Місцезнаходження майна: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 78.

 Інформація щодо аукціону: 

Критерій Опис
Час та місце

проведення аукціону

23 квітня 2018 року

о 15.30 год.

м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.

Початкова вартість та

відомості про

можливість її зниження

на тому ж аукціоні

Початковою вартістю продажу цілісного майнового комплексу є сукупність визнаних у встановленому законом порядку вимог кредиторів, зменшена на 20 відсотків щодо початкової вартості відповідно попереднього аукціону, що становить:

9 461 309,47 (дев’ять мільйонів чотириста шістдесят одна тисяча триста дев’ять) грн. 47 коп.., без ПДВ.

Повторний аукціон проводиться з можливістю зниження початкової вартості, але не нижче граничної вартості, яка становить 50 відсотків.

Розмір та порядок

внесення гарантійного та реєстраційного

внесків

1. Розмір реєстраційного внеску 250,00 грн.

2. Розмір гарантійного внеску становить 10 (десять) відсотків від початкової вартості лоту.

Вносяться в безготівковій формі на  розрахунковий рахунок № 26009210129639 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», МФО 320984, код ЄДРПОУ 34532715, отримувач – Товарна біржа «Українська міжрегіональна спеціалізована».

Вносяться до моменту подачі заяви на участь в аукціоні.

Можливість надання

переможцю податкової

накладної

Податкова накладна не надається
Продавець,

замовник аукціону

(найменування,

місцезнаходження,

засоби зв’язку)

Приватне акціонерне товариство «Київмлин», код ЄДРПОУ 30523267 (04080, м. Київ, Межигірська, буд. 78).

в особі ліквідатора – арбітражного керуючого Лахненка Євгенія Миколайовича (Свідоцтво Міністерства юстиції України на право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 13 вiд 30.01.2013 року), який діє на підставі Постанови Господарського суду м. Києва вiд 13 червня 2017 року у справі № 910/3777/17

Телефон: 063 15 33 988,

Е-mail: villi00070@gmail.com

Порядок, місце, строк і

час представлення

заявок на участь в

торгах

Заяви на участь в аукціоні подаються, починаючи з дати оприлюднення цього оголошення на веб-сайті Міністерства юстиції України (www.mіnjust.gov.ua), та на веб-сайті Вищого господарського суду України (www.vgsu.arbitr.gov.ua), за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 2А.

Графік роботи:

понеділок-четвер – з 9.00 до 18.00 год., п’ятниця  -з 9.00 до 17.00 год., вихідні дні – субота, неділя.

Кінцевий термін подання заявок – 23 березня 2018 року о 18.00 год.

Порядок оформлення

участі в торгах, перелік

документів і вимоги,

що пред’являються

учасникам, до їх

оформлення

Особи, що бажають взяти участь в аукціоні, подають Біржі заяви на участь в аукціоні та відповідний пакет документів, а також укладають з Біржею договір про завдаток.

Заява на участь в аукціоні складається в довільній формі державною мовою і повинна містити зазначені в повідомленні про проведення аукціону такі відомості:

–         найменування, організаційно-правова форма, місцезнаходження, поштова адреса заявника (для юридичної особи);

–         прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, відомості про місце проживання заявника (для фізичної особи);

–         номер контактного телефону, адреса електронної пошти заявника.

Заява на участь в аукціоні повинна містити також відомості про наявність або відсутність заінтересованості заявника стосовно боржника, кредиторів, замовника, організатора аукціону (Біржі) та про характер цієї заінтересованості у разі її наявності.

До заяви на участь в аукціоні повинні додаватися засвідчені в установленому законодавством порядку копії таких документів:

Для юридичної особи:

– копія установчих документів;

– відповідний підтверджуючий документ з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про реєстрацію юридичної особи та повноваження керівника;

– копія рішення про призначення керівника юридичної особи;

– копії документів, що підтверджують повноваження особи на здійснення від імені заявника дій, пов’язаних з придбанням майна на аукціоні, в т.ч. поданням заяви на участь в аукціоні, участю в аукціоні, наданням в ході торгів пропозицій щодо вартості придбання майна, підписанням протоколу аукціону;

– копія паспорту або іншого документа, який посвідчує особу керівника/представника заявника, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (при наявності);

– документ про оплату реєстраційного та гарантійного внесків.

Для фізичної особи:

– копія паспорту або іншого документа, який посвідчує особу заявника або його представника, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (при наявності);

– відповідний підтверджуючий документ з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про реєстрацію фізичної особи-підприємця (для фізичних осіб – підприємців);

– нотаріально посвідчену довіреність (для представника фізичної особи), яка підтверджує повноваження щодо здійснення від імені заявника дій, пов’язаних з придбанням майна на аукціоні в т.ч. поданням заяви на участь в аукціоні, участю в аукціоні, наданням в ході торгів пропозицій щодо вартості придбання майна, підписанням протоколу аукціону, тощо;

– документ про оплату реєстраційного та гарантійного  внесків.

Для заявників нерезидентів юридичних осіб (копії документів, які згідно вимог чинного законодавства України, потребують легалізації – повинні бути легалізовані та перекладені українською мовою):

– копія установчих документів;

– копія витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи;

– копія документа про призначення керівника юридичної особи;

– документи (або завірені в установленому діючим законодавством порядку їх копії), що підтверджують повноваження особи на здійснення від імені заявника дій, пов’язаних з придбанням майна на аукціоні в т.ч. поданням заяви на участь в аукціоні, участю в аукціоні, наданням в ході торгів пропозицій щодо вартості придбання майна, підписанням протоколу аукціону;

– документ, що посвідчує особу керівника/представника заявника;

– документ про оплату реєстраційного та гарантійного  внесків.

Для заявників нерезидентів фізичних осіб (копії документів, які згідно вимог чинного законодавства України, потребують легалізації – повинні бути легалізовані та перекладені українською мовою):

– відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні;

– документ, що посвідчує особу заявника/представника заявника;

– нотаріально посвідчену довіреність (для представника нерезидента фізичної особи), яка підтверджує повноваження щодо здійснення від імені заявника дій, пов’язаних з придбанням майна на аукціоні в т.ч. поданням заяви на участь в аукціоні, участю в аукціоні, наданням в ході торгів пропозицій щодо вартості придбання майна, підписанням протоколу аукціону;

– документ про оплату реєстраційного та гарантійного внесків.

Подана Біржі заява на участь в аукціоні підлягає реєстрації в журналі заяв на участь в аукціоні із зазначенням порядкового номера, дати і точного часу її подання.

Заявник має право змінити або відкликати свою заяву на участь в аукціоні у будь-який час до закінчення строку подання заяв на участь в аукціоні.

Підтвердження реєстрації поданої заяви на участь в аукціоні надсилається на вказану в ній адресу електронної пошти заявника.

Біржа забезпечує конфіденційність відомостей, що містяться в поданих заявах на участь в аукціоні.

Порядок повідомлення про допуск до участі в аукціоні Рішення організатора аукціону про допуск заявників до участі в торгах приймається за наслідками розгляду представлених заяв на участь в аукціоні і оформляється протоколом про визначення учасників аукціонів. До участі в торгах допускаються заявники, що подали заяви на участь в аукціоні і документи, що додавалися до них, які відповідають вимогам, встановленим цим Законом і вказаним у повідомленні про проведення торгів. Заявники, допущені до участі в торгах, визнаються учасниками аукціону.

Рішення про відмову в допуску заявника до участі в аукціоні приймається у разі, якщо:

–         заява на участь в аукціоні не відповідає вимогам, що встановлені цим Законом і вказаним у повідомленні про проведення аукціону;

–         подані заявником документи не відповідають встановленим до них вимогам;

–         на дату складання протоколу про визначення учасників аукціону не підтверджено надходження гарантійного внеску на рахунки, вказані в повідомленні про проведення аукціону.

Організатор аукціону протягом п’яти днів з дня підписання протоколу про визначення учасників аукціонів повідомляє всіх заявників про результати розгляду представлених заяв на участь в аукціоні шляхом відправлення заявникам у письмовій чи електронній формі копій цього протоколу.

Порядок і критерії

виявлення переможця

торгів

Аукціон проводиться у відповідності до ст. 64 Закону.

1. Аукціон проводиться безпосередньо ведучим (ліцитатором).

2. Перед початком аукціону ліцитатор інформує про умови договору, що укладається на аукціоні; суму, якій повинне бути кратне перевищення наступної пропозиції над попередньою (крок аукціону), спосіб повідомлення про готовність укласти договір; початкову вартість.

3. У разі якщо протягом триразового оголошення початкової вартості учасники аукціону не виявляють бажання укласти договір, ліцитатор оголошує про закінчення аукціону без виявлення переможця, якщо в оголошенні про проведення аукціону не передбачено можливості зниження початкової вартості на цьому ж аукціоні.

4. Якщо перед початком аукціону не було оголошено про інший спосіб повідомлення про готовність укласти договір (за допомогою електронних засобів, шляхом подання пропозицій виключно з голосу тощо), під час аукціону учасники повідомляють про готовність укласти договір на умовах оголошеної ліцитатором ціни, піднімаючи аукціонну картку з номером, повернутим до ліцитатора, або одночасно піднімають картку учасника аукціону і пропонують свою ціну.

5. Якщо запропонована учасником аукціону ціна є більшою за ціну, запропоновану ліцитатором, то останній називає номер учасника і запропоновану ним ціну. Після кожного оголошення ціни слідує удар молотка ліцитатора.

6. Якщо протягом триразового оголошення останньої ціни не буде запропоновано вищої ціни, ліцитатор одночасно з третім ударом молотка оголошує переможцем учасника, який запропонував найвищу ціну, та пропонує йому негайно сплатити ціну або частину ціни у випадках, установлених цим Законом. Ліцитатор оголошує переможцю та іншим учасникам аукціону наслідки відмови від негайної сплати ціни.

7. Під час проведення аукціону ведеться протокол. Після закінчення аукціону протокол підписує організатор аукціону, переможець аукціону (або його представник) та продавець.

Протокол є підставою для укладення договору купівлі-продажу між переможцем аукціону та продавцем майна.

Переможець аукціону повинен протягом п’яти днів з дня одержання проекту договору підписати його та перерахувати кошти в безготівковій формі за придбане майно в розмірі ціни продажу лоту за вирахуванням суми  гарантійного внеску.

8. У разі відмови або ухилення переможця аукціону від підписання договору купівлі-продажу майна протягом п’яти днів з дня його отримання замовник аукціону має право запропонувати укласти договір купівлі-продажу майна учасникові торгів, яким запропонована найбільш висока ціна порівняно з ціною майна, запропонованою іншими учасниками торгів, за винятком переможця торгів. Якщо договір купівлі-продажу не був укладений, замовник аукціону приймає рішення про проведення повторного аукціону і про встановлення нової початкової вартості продажу лоту.

Строки платежів,

реквізити рахунків, на

які вносяться платежі

Переможець торгів повинен протягом п’яти днів з дня одержання проекту договору підписати його та перерахувати кошти за придбане майно на зазначений у протоколі номер банківського рахунка.

Гарантійний внесок, внесений переможцем аукціону для участі в аукціоні, зараховується в рахунок оплати вартості майна.

Розрахунок за придбане на аукціоні майно здійснюється в безготівковій формі на рахунок:

р/р № 26003562781

в АТ «Райффайзен Банк Аваль»,

МФО 380805,

код ЄДРПОУ 30523267,

одержувач – ПрАТ «Київмлин».

Організатор перераховує кошти (гарантійний внесок) сплачені переможцем аукціону на розрахунковий рахунок Замовника №26003562781 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, код ЄДРПОУ 30523267, одержувач – ПрАТ «Київмлин», у трьох денний термін після затвердження ліквідатором протоколу аукціону.

Організатор аукціону (найменування,

місцезнаходження,

засоби зв’язку)

Товарна біржа «Українська міжрегіональна спеціалізована»,

код ЄДПРОУ 34532715

(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2А)

Е-mail: torgi@uisce.com.ua.

Тел.: +38(044) 337-23-62

Спосіб отримання

додаткової інформації

про проведення

аукціону

ТБ «Українська міжрегіональна спеціалізована»

04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2А

Тел. +38(044) 337-23-62

Е-mail: torgi@uisce.com.ua.

//www.uisce.com.ua/

Крок аукціону 10 000,00 (десять тисяч) грн..00 коп.
Час та місце ознайомлення з майном Ознайомитися з майном можна за місцем його знаходження, попередньо зателефонувавши до ліквідатора або організатора аукціону
Відомості по

провадження у справі

про банкрутство

Справа № 910/3777/17, що знаходиться на розгляді в Господарському суді міста Києва
Статус аукціону Проводиться перший повторний аукціон з продажу цілісного майнового комплексу.

Повідомлення про проведення першого аукціону було розміщено на сайті Вищого господарського суду України http://vgsu.arbitr.gov.ua/pages/158/?d=49878&v=128dccb80e&t=7 та на сайті Міністерства юстиції України https://minjust.gov.ua/m/ogoloshennya-ta-povidomlennya-scho-podani-z-22072014-2/?d=49878&v=128dccb80e&t=7  (номер публікації 49878)

 

Технічна документація по лоту № 1 

  1. Інше рухоме майно (машини та обладнання)
  1. Інші основні засоби
  1. Довгострокові фінансові інвестиції (корпоративні права, майнові права)

Проектні роботи на будівництво

Внесок в Статутний фонд Київської об’єднаної продовольчої компанії

Право оренди земельної ділянки 2,9361 га по вулиці Пухівська у Деснянському районі у м. Києві обтяжена суборендою

  1. Дебіторська заборгованість

Фотографічні зображення цілісно-майнового комплексу:

Комп’ютер Celeron-430 1,8 Mb 945 G/DDR2 512 MB/HDD 160 Gb

Монітор TFT22 Acer G225HQV b Black 5 ms

Зразок договору купівлі-продажу по лоту № 1