Акредитація

Біржову торгівлю на біржі здійснюють брокерські контори.

Брокерська контора має право самостійно укладати посередницькі та інші господарські договори, відкривати власні поточні та інші рахунки в банках, бути платником податку та інших обов’язкових платежів до бюджету.

Акредитація брокерських контор на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» регламентується Статутом біржі та Правилами біржової торгівлі на ТБ «Українська міжрегіональна спеціалізована».

Акредитовані члени біржі мають право застосовувати нововведення ТБ «УМС» — електронний документообіг замість паперового, що, насамперед, спрощує подання всіх необхідних на біржу документів в електронному вигляді з накладанням електронно-цифрового підпису (ЕЦП) та електронної печатки. Всю необхідну інформацію, стосовно електронного документообігу, можна отримати у фахівців біржі.

Підставою для розгляду питання щодо акредитації брокерської контори є письмова заява кандидата (встановленого зразка) на ім’я Голови Біржового комітету біржі.

До заяви додаються наступні документи (або їх копії):

— установчі документи;

— виписка або витяг (не може перевищувати одномісячної давності з дати подання заяви на отримання членства) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

— свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість або витяг з реєстру платників податку на додану вартість (за наявності) (копія);

— свідоцтво платника єдиного податку (за наявності);

— документ, що засвідчує повноваження керівника підприємства;

— 1, 2, 3, 11 (12) сторінки паспорта керівника;

— довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру керівника;

— довіреність на уповноважену особу (брокера), що буде представляти інтереси заявника на торгах (встановленого зразка);

— 1, 2, 3, 11 (12) сторінки паспорта уповноваженої особи (брокера), що буде представляти інтереси юридичної особи на торгах;

— довідка про присвоєння ідентифікаційного номера уповноваженої особи (брокера), що буде представляти інтереси заявника на торгах;

— анкета.

Копії документів, які надаються кандидатом, мають бути завірені печаткою кандидата та підписом його керівника.

Усі документи, що подаються кандидатом, не можуть за терміном їх складання (завірення) перевищувати одномісячної давності з дати подання заяви на отримання членства.

У випадку, якщо після подання кандидатом заяви на отримання членства на біржі, виникли зміни, що впливають на інформацію, зазначену у документах, які додані до заяви, кандидат зобов’язаний проінформувати про це біржу з поданням документів, що підтверджують зміни, що виникли, протягом 3 (трьох) робочих днів від дати виникнення таких змін.

Рішення щодо акредитації приймається Біржовим комітетом не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дати реєстрації заяви на отримання членства на біржі.

Після прийняття рішення щодо акредитації із кандидатом та укладається договір оренди біржового місця на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована».

 

Документи для акредитації

Документи для продовження терміну акредитації